Bedehus-teamet. Kontaktperson Jane Mehus Stavland (98623996) og Åse Raknes Høyland (40640357)

AKTIVITETAR HAUSTEN 2018:

27. august          Bedehus-team  kl 20.00         Vask kl 19.00

10. september     Bedehus-team  kl 20.00

18. september     Haustdugnad    kl 17.00

20. oktober         Laurdagskafè m/legoklubb  kl 12.00-15.00

29. oktober         Bedehus-team  kl 20.00

17. november     Bedehustorg  kl 12.00-15.00

3. desember       Bedehus-team kl 19.00      

8.desember        Laurdagskafe kl 12.00-15.00

  

 

 

Bedehusforeininga. Kontaktperson Gerd Grønås

FORENINGSMØTER HAUSTEN 2018:

Desse damene møtest når dei får det til å passa. Dei er ikkje så mange no, men ta kontakt dersom du har lyst å vera med.