Triangel er ein klubb for 5.-7. klasse som samlast torsdagar kl 18:00-19:30

Av ulike grunnar har vi  ikkje klart å få ledarar til triangelarbeidet i haust, men jobbar med saken.