Lego er ei dansk forkorting for "leg godt", men det er også eit ord på latin som betyr "Eg velger". Når ein skal setje saman brikker må ein velge korleis det ein byggjer skal bli. Også i livet må me velge. Mange små valg påvirker korleis livet blir. I legoklubben vel me å lære barna om Jesus og høyre kva valg Gud har gjort for oss. Det trur vi er med å gje ungane gode liv.

Legoklubben er med på søndagsskulen i Rubbestadneset og me er med på andre ting som skjer på bedehuset, som t.d. laurdagsgrauten.

Sjekk kalenderen her på bedehuset sine sider.

Kontaktperson er Marius Økland, tlf 90 99 75 32.

Bedehus-teamet. Kontaktperson Jane Mehus Stavland (98623996) 

AKTIVITETAR HAUSTEN 2021:

På grunn av koronaen ventar vi litt med å setta opp arrangement.

 

HAR DU LYST Å VERA MED Å BIDRA PRAKTISK TIL ARRANGEMENT OG Å HALDA BEDEHUSET VÅRT I STAND???

Vi treng fleire hender til å få i gang igjen kjekke arrangement som basar, bedehustorg og laurdagskafear. Vi har vanlegvis samla oss på bedehuset 3-4 gangar i semesteret til sosial drøs og planlegging.

 

 

 

Bedehusforeininga. Kontaktperson Gerd Grønås   TLF 53427355

Desse eldste damene møtest når dei får det til å passa. Dei er ikkje så mange no, men ta kontakt dersom du har lyst å vera med.

 

Varden Vaksne. Kontaktperson Wenche Alvsvåg (980 40 017).

 

AKTIVITETAR HØSTEN 2021

29. september        Bibeltime v/ Marius Økland  kl 19:30-20:30     

27. oktober            Bibeltime  kl 19:30-20:30     

17.november          Bibeltime v/ Reidar Høyland  kl 19:30-20:30     

 

19.desember         Vi syng jula inn   ?????????????????

 

  

 

Magne Ekanger er kontaktperson for Rubbestadnes indremisjonslag. 

Tlf 53 42 92 14.