Det er kalla inn til årsmøte for Rubbestadnes bedehus (15. feb kl 19) og der vil det bli sak med forslag til endring av vedtektene:

Velkommen til bedehuset i haust! Dei ulike fellesskapa har no gjort klare sine kalendrar og me har oppdatert bedehuskalendaren. God haust!

Me les om det i avisene: bedehus som blir selde. Aktiviteten stoppar opp. Folk er på andre arenaer. Det blir ein liten flokk igjen, ein liten sirkel av stolar midt i rommet der det før var rekke på rekke. - Er det slik det skal gå hos oss i Rubbestadneset bedehus og? Eller vil me ta tak og styra utviklinga, ta val og legga strategiar?

Me samlast på Rubbestadnes bedehus kl. 11:00 desse datoane:

24 januar, 7. februar, 6. mars, 10. april, 8. mai og 12. juni

22. april kl. 17.30 er det Barnas kveld - meir informasjon om det følgjer!