Trekking:

Bibeltimen i november er utsett inntil vidare. Me har ønskje om å få avvikla den i løpet av november eller i starten av desember. Det vil bli sett inn annonse i Bømlo-Nytt og det kjem melding her på nettsida. 

Marius.

Velkommen til historiekveld på Rubbestadnes bedehus.

MÅNDAG  27. MAI KL 18:00

Tema er utviklinga i Rubbestadnesbygda i tiåra 1960-1980. Om utvikling og utfordringar i næringslivet, kvardagsliv, om lag og organisasjonar.

Det er sjølvopplevde historier som vert delt. Kvelden blir leia av Vidar Nygård. 

Kaffi og kaker. Kollekt (kontant og Vipps). 

Parkering ved bedehuset, ved Wartsila, ved "gamleskulen" i sentrum og ved barnehagen. 

Velkommen!