Bedehus-teamet. Kontaktperson Jane Mehus Stavland (98623996) 

AKTIVITETAR HAUSTEN 2019:

 2. SEPTEMBER     Bedehus-team  kl 20.00  

 23.SEPTEMBER    HAUSTDUGNAD  kl 17.00     

 30. SEPTEMBER   Bedehus-team  kl 20.00

 19. OKTOBER      Laurdagskafe m/Legoklubb  kl 12.00 - 15.00

 4. NOVEMBER     Bedehus-team   kl 20.00      

 16.NOVEMBER    Laurdagskafe kl 12.00-15.00

 2. DESEMBER     Bedehusteam, juleavslutning kl 19.00

14. DESEMBER    ADVENTS/JULEKAFE  KL 12.00 - 15.00

  

 

 

Bedehusforeininga. Kontaktperson Gerd Grønås

FORENINGSMØTER HAUSTEN 2019:

Desse damene møtest når dei får det til å passa. Dei er ikkje så mange no, men ta kontakt dersom du har lyst å vera med.