Bedehus-teamet. Kontaktperson Jane Mehus Stavland (98623996) og Åse Raknes Høyland (40640357)

AKTIVITETAR VÅREN 2019:

21. januar           Bedehus-team  kl 20.00        

 9. februar          Bedehus-basar  kl 15.00 - 18.00

 9. mars             Laurdagskafe m/Legoklubb  kl 12.00 - 15.00

11. mars            Bedehus-team   kl 20.00

25. mars            Bedehus-team  kl 20.00

 1. april              Vårdugnad

 7. april              Konfirmantfest      

 4. mai               Laurdagskafe kl 12.00-15.00

13. mai              Team-sommeravslutning kl 19.00

  

 

 

Bedehusforeininga. Kontaktperson Gerd Grønås

FORENINGSMØTER VÅREN 2019:

Desse damene møtest når dei får det til å passa. Dei er ikkje så mange no, men ta kontakt dersom du har lyst å vera med.