Bedehus-teamet. Kontaktperson Jane Mehus Stavland (98623996) 

AKTIVITETAR HAUSTEN 2021:

På grunn av koronaen ventar vi litt med å setta opp arrangement.

 

HAR DU LYST Å VERA MED Å BIDRA PRAKTISK TIL ARRANGEMENT OG Å HALDA BEDEHUSET VÅRT I STAND???

Vi treng fleire hender til å få i gang igjen kjekke arrangement som basar, bedehustorg og laurdagskafear. Vi har vanlegvis samla oss på bedehuset 3-4 gangar i semesteret til sosial drøs og planlegging.

 

 

 

Bedehusforeininga. Kontaktperson Gerd Grønås   TLF 53427355

Desse eldste damene møtest når dei får det til å passa. Dei er ikkje så mange no, men ta kontakt dersom du har lyst å vera med.