Alle, alle, vil vi ha med! 

Velkommen til Søndagsskulen i Rubbestadneset.

Me samlast til Pizzakveldar ca tre gonger i semesteret. 

Datoar finn du i kalenderen, og du kan også følgje oss på Facebook: https://www.facebook.com/RubbestadnesetSondagsskule